News Ticker

Dagny, 107: Det biter inte på mig – It does not bite on me.

Bilder lånade

Äldre är en uttalad riskgrupp. Men Dagny Carlssons liv fortsätter nästan precis som vanligt.  Och nu planerar hon för sin stundande 108-årsdag.  – Jag är inte rädd, jag ska ändå dö någon gång. Men jag tror inte jag får den (viruset), jag tror inte den biter på mig, säger Carlsson till Susanne Axell på Fråga Doktorn. Dagny är Sveriges äldsta bloggare. Med sina 107 år – snart 108 – uppdaterar hon fortfarande sina läsare om sitt liv.  Och trots coronapandemin fortsätter internetlivet precis som vanligt för henne, även om det mycket annat förändras. – Folk vågar ju inte komma på besök, säger hon till Susanne Axell på Fråga Doktorn. – Ja, det är lite ensamt att gå omkring i fyra rum alldeles ensam. Det är lite lyxigt också tycker jag. 

Hur ska man tänka, Dagny, för att hålla humöret uppe?  – Man ska tänka på att man måste kämpa, att man inte får ge upp. Man ska bara ligga i utav bara den, så har man inte tid att ha tråkigt.  Fyller 108 För SVT berättar Dagny Carlsson att hon om dagarna, nu under coronapandemin, brukar gå en promenad.  – Ja, ja bloggar ju på kvällarna. Jag har fått så mycket kompisar för den där bloggen. Folk tycker att de känner mig, säger hon till SVT.  Den åttonde maj fyller Sveriges äldsta bloggare 108 år.  Hur hon känner inför det?  – Ja, jag är inte nervös i alla fall Men ja ska försöka göra lite kalas och ha lite champagne Men något större kalas verkar det inte bli. På sin blogg skriver Dagny Carlsson att det ”lär inte bli som jag tänkt eftersom äldre personer inte skall besökas när coronaviruset härjar”.  – Jag får väl köpa mig en tårtbit och dricka födelsedagskaffet ensam. Kalaset får bli efteråt när alla virus är borta, skriver hon. 

The elderly are a pronounced risk group. But Dagny Carlsson’s life continues almost as usual. And now she is planning for her upcoming 108th birthday. I’m not afraid, I’ll still die sometime. But I do not think I get it (the virus), I do not think it bites me, says Carlsson to Susanne Axell at Ask the Doctor. Dagny is Sweden’s oldest blogger. At 107 years old – soon 108 – she is still updating her readers about her life. And despite the corona pandemic, internet life continues as usual for her, even though much else is changing. People do not dare to come to visit, she says to Susanne Axell at Ask the Doctor. Yes, it’s a bit lonely to walk around in four rooms all alone. It’s a bit luxurious too, I think. How to think, Dagny, to keep your spirits up? You have to keep in mind that you have to fight, that you must not give up. You just have to lie in out of it, so you do not have time to be bored. Fills 108 Dagny Carlsson tells SVT that during the days, now during the corona pandemic, she usually goes for a walk. Yes, yes blogging in the evenings. I’ve made so many friends for that blog. People think they know me, she tells SVT. On the eighth of May, Sweden’s oldest blogger turns 108 years old. How does she feel about it? Yes, I’m not nervous in any case But yes I should try to have a little party and have some champagne But it does not seem to be a bigger party. On his blog, Dagny Carlsson writes that ”it will not be as I thought because older people should not be visited when the coronavirus is raging”. I guess I can buy myself a piece of cake and drink the birthday coffee alone. The party may be afterwards when all viruses are gone, she writes.

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*